Anmälan - ändring av brandskydd

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan - ändring av brandskydd.

Antal ärenden per veckaAvbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)