Anmälan om intresse att köpa småhustomt på Stenhammargatan

Nedan visas statistik för e-tjänsten Anmälan om intresse att köpa småhustomt på Stenhammargatan.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)