Begäran om registerutdrag

Nedan visas statistik för e-tjänsten Begäran om registerutdrag.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)