Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)