Ansökan om bidrag för åtgärder mot trafikbuller

Nedan visas statistik för e-tjänsten Ansökan om bidrag för åtgärder mot trafikbuller.

Antal ärenden per vecka

Det finns för närvarande ingen statistik tillgänglig för detta värde.Avbrutna ärenden per stegAntal sparade ärenden per steg (ej inskickade ärenden)