Följande tjänster hanterar personuppgifter

Exportera
TjänstKategoriPersonuppgifterRättslig grund för behandlingenLagringstidPersonuppgiftsansvarig
Anders test av Personuppgiftsinställningar 2.0Labmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • 2 år - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 • 10 månader - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
 • För evigt - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Kommunstyrelsen
Anmälan om värmepumpBygga, Bo & Miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • GPS-koordinat kopplat till en individ
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Miljönämnden
Ansökan inackorderingstillägg - TEST RPALabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 4 år
Barn- och Utbildningsnämnden
Ansökan om bidrag för åtgärder mot trafikbullerBygga, Bo & Miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Ansökan om ekonomiskt stöd enligt 9 § punkt 2 LSS i samband med merkostnad vid ordinarie assistents frånvaro eller sjuklönekostnadLabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kundnummer
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Marianne Bergman
Ansökan om lånekortLabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • För evigt - Alla uppgifter
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad - TESTLabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • E-tjänsteplattformen: Gallras efter 3 mån.
 • Verksamhetssystemet: Tillsvidare, gallras vid inaktualitet.
Stadsbyggnadsnämnden
Ansökan om transportdispensDemo e-tjänster
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Stadsbyggnadsnämnden
Ansökan om återbetalning parkeringsavgift.Demo e-tjänster
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 1 år
Stadsbyggnadsnämnden
Ansökan/anmälan eget avloppBygga, Bo & Miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Miljönämnden
Ansökan/anmälan för ny eller ändrad avloppsanläggning, 5 - 200 personerBygga, Bo & Miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Miljönämnden
Begäran om registerutdragLabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 1 år - Alla uppgifter
Bli kontaktad av en bygglovhandläggareLabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 1 år
Stadsbyggnadsnämnden
Demo e-tjänster del 2Demo e-tjänster
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 1 år
Matts Boman
Dewiretest 2Demo e-tjänster
 • Namn
 • E-postadress
 • IP-nummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 2 år
Johanna Edström
Funktionstest - frågetyperLabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • 4 år - Alla uppgifter
Samhällsbyggnadsnämnden
Förskoleplats, allmän förskola, fritidshemsplats eller annan pedagogisk verksamhetDemo e-tjänster
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 2 år
Johanna Edström
Handräckning av fordonsflyttDemo e-tjänster
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • För evigt
Stadsbyggnadsnämnden
KARTTEST Eldstad - anmälanBygga, Bo & Miljö
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Vitala intressen för den registrerade ska skyddas
 • För evigt - Alla uppgifter
Oro för barn - anmälanLabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år
Michael Åkerlund
Samtycke om användning av bildLabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • E-postadress
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • För evigt
SlamtömningLabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kundnummer
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 2 år - Vid val av slamtömning vartannat år
 • 4 år - Vid val av slamtömning var fjärde år
Synpunkt och klagomål på särskild kollektivtrafikLabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 24 månader
TestetjanstLabmiljö (Test och utveckling)
 • Namn
 • Personnummer
 • IP-nummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 6 månader
person ansvarig
Testtjänst med standardfrågorDemo e-tjänster
 • Namn
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Lön på personnivå
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • Kundnummer
 • GPS-koordinat kopplat till en individ
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 2 år - Alla uppgifter
Sundsvalls kommun
Tillfälliga tillstånd, parkeringDemo e-tjänster
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • IP-nummer
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras
 • 1 år
Stadsbyggnadsnämnden
Val av barn testDemo e-tjänster
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • 3 år - Alla uppgifter
VintercyklistenDemo e-tjänster
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke
 • 5 år
Stadsbyggnadsnämnden