Vilken fastighet bor jag på?

LÄS MER

Sök via adress eller webbkarta vilken fastighet det är.

Här kan du skriva i en adress och få veta vilken fastighet den har eller så kan du via markering i webbkartan få veta vilken fastighet det är.

Genom att gå vidare i e-tjönsten och förhandsgranska och skicka in den så kan du få din egen pdf-karta att spara ner.

Kontakt

Petronella Enström
petronella.enstrom@sundsvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa