Lämna svar på grannehörande - TEST

LÄS MER

Denna tjänst används för att lämna svar på ett grannehörande från bygglovavdelningen.

Ett grannehörande skickas ut till alla som enligt plan- och bygglagen anses vara berörda grannfastighets- och sakägare. Underrättade ägare har inte veto men ska enligt lag ges möjlighet att inom en angiven tid komma in med synpunkter i ett pågående ärende. Svaret som lämnas in tas sedan i beaktning under den fortsatta hanteringen av ärendet. Om synpunkter lämnas in skickas kopia för kännedom till den som ansökt om ärendet.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Den här tjänsten stödjer digitala fullmakter
Visste du att du som företagare kan dela ut en digital fullmakt till någon som hjälper dig? Det gör du på Mina ombud.

Tänk på att du behöver e-legitimera dig med BankID, Freja eID eller eIDAS för att kunna logga in och använda e-tjänsten. Om du inte har eller kan legitimera dig med e-legitimation kan du skicka ett mail till bygglovavdelningen.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa