Ansök om vägbidrag-TEST

LÄS MER

Du kan söka vägbidrag från kommunen för drift och underhåll av enskild väg. Vägen  längd måste vara minst 293 meter. Utbetalning sker retroaktivt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa