Eva_test

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att uppföra, flytta eller väsentligt ändra en transformatorstation krävs det bygglov. Det krävs inte rivningslov eller rivningsanmälan för att ta bort en befintlig transformatorstation.
Strandskyddsdispens kan krävas om transformatorstationen placeras mindre än 100 meter från vatten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa