Anspråk på företrädesrätt till återanställning vid Sundsvalls kommun - TEST DRAKEN

LÄS MER

När du fått information om att du har rätt att begära företrädesrätt till återanställning hos Sundsvalls kommun lämnar du din anmälan via denna e-tjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa