Direktupphandla och dokumentera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här e-tjänsten används när du ska direktupphandla och det sammanlagda inköpsbehovet överstiger 100 000 kr. Du använder också e-tjänsten för att dokumentera direktupphandlingen. 

Innan du använder denna e-tjänst behöver du genomföra momenten i  e-tjänst "Upphandla" Upphandla - Nässjö kommun (nassjo.se), för att få en uppskattning av inköpsbehovets sammanlagda värde, samt att Upphandlingsenheten ska känna till att denna direktupphandling ska göras. 

Använd denna e-tjänst för att  få hjälp i processen och spara löpande. Skicka in ärendet när direktupphandlingen är klar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa