Bygglov - ändring av byggnad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välj den här e-tjänsten om du önskar att söka bygglov för en invändig eller utvändig ändring av en byggnad. Bygglov krävs för de här typerna av ändringar:

  • Ändrad användning: Om ändamålet som byggnaden används till ändras. Exempelvis från kontorslokal till lägenheter eller till en ny restaurang. Det kan gälla både en hel byggnad eller delar av en byggnad.
  • Fasadändring: Om en byggnad förändras utvändigt. Exempelvis genom att en byggnads fasad- eller takmaterial ändras.
  • Ombyggnad: Om en byggnad ändras och byggs om. Yttre förändringar kan förekomma i samband med ändringen.
  • Inglasning av en balkong: Om du vill glasa in en balkong som redan finns på ett flerbostadshus.

I vissa fall kan en ändring av en byggnad istället kräva en anmälan till oss.

Du hittar våra övriga e-tjänster och blanketter för lov och anmälan på Sundsvalls kommuns hemsida.

Om du önskar mer vägledande information kan du klicka här för att gå vidare till vår guide.

Tänk på att det inte går att lämna in kompletterande handlingar i ett pågående, registrerat ärende via den här digitala ansökningstjänsten. Om du vill lämna in kompletterande/extra handlingar behöver du skicka ett mail till bygglovavdelningen

Telefon 060-19 13 11 vardagar mellan kl. 08-17.
Skicka ett mail till bygglovavdelningen
Aktuella telefontider för bygglovavdelningens medarbetare finns på avdelningens kontaktsida på Sundsvall.se

Om du har skyddad identitet eller vill göra en ansökan på en skyddad fastighet måste du använda dig av våra utskriftsbara ansökningsblanketter för att vi ska kunna hantera ditt ärende korrekt. Det är även viktigt att du vet om att du själv ansvarar för att meddela oss om du har skyddad identitet eller om du anser att fastigheten omfattas av sekretess.

För dig med skyddad identitet kan det vara bra att veta att det ibland finns tillfällen under vår hantering av ditt ärende då vi behöver skicka ut grannehöranden, remisser till andra myndigheter eller dylikt. Om det krävs kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om din identitet men de kommer att få se övriga handlingar som redovisar ditt planerade byggprojekt.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa