Synpunkter på Översiktsplan xxx, samråd

LÄS MER

Test att under samråd lämna synpunkt på Översiktsplanen 2021.

Här kan du lämna yttranden under samrådstiden som pågår 20xx-xx-xx till 20xx-xx-xx.  När samrådstiden är slut kommer alla yttranden att sammanfattas i en samrådsredogörelse. Du har ett ytterligare tillfälle att lämna synpunkter under kommande utställningsskede.

Ditt yttrande kan innehålla text, karta och bifogade filer.

Om du vill lämna synpunkter tillsammans med flera andra eller t.ex. skriva ett yttrande på företagets/myndighetens/föreningens formella brevpapper och låta någon annan granska eller skriva under kan du göra klart detta först och sedan bifoga det inscannade brevet. Då skriver du bara t.ex. ”se synpunkter från föreningen X i bifogad fil” i rutan för yttrande/synpunkter. 

Kan jag läsa andras yttranden? Nej, inte på denna dialogsida. Men så fort ett yttrande är diariefört ingår det i kommunens offentliga handlingar. Samrådsredogörelsen som sammanfattar yttranden från samrådsperioden, samt utställningsutlåtandet som sammanfattar synpunkterna från utställningsperioden, är publicerade på www.sundsvall.se/oversiktsplan2021 .

Frågor om översiktsplanen?

Kontakta ansvarig handläggare enligt kommunens hemsida.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa