Ansökan/anmälan eget avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan eller anmälan om enskild avloppsanläggning

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala avloppsnätet behöver du ett eget avlopp. 

Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen. Du är därför ansvarig för att söka tillstånd eller göra en anmälan innan du bygger din anläggning, och för att anläggningen sedan byggs enligt beslutet. Du ska också sköta och underhålla din anläggning och löpande kontrollera att den fungerar.

Har du, efter tillsyn på din avloppsanläggning, fått ett resultat med anmärkning om att du behöver åtgärda ditt avlopp, får du ett beslut med en angiven tid då bristerna ska vara åtgärdade. De flesta åtgärder på avlopp – nya anläggningar eller förbättringar – kräver tillstånd eller anmälan.

Läs gärna mer om vad som gäller på Sundsvall.se

Det här behövs då du söker tillstånd till avloppsanläggning:

  • Inlämnad ansökan
  • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras
  • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan)
  • Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras)
  • Vid infiltration bifoga protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys)
  • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark

Det är vanligt att du som husägare behöver stöd i att välja avloppsteknik och ta fram det underlag som behövs för ansökan. Behöver du hjälp med detta bör du anlita en konsult eller markentreprenör med erfarenhet av enskilda avlopp.

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett. Ansökan/anmälan ska skickas till plan- och miljönämnden i god tid innan arbetet påbörjas. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd enligt miljöbalkstaxan, bilaga 1.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa