Inskrivning av barn i fristående verksamheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Barn och elever som ska registreras på fristående enheter ska inrapporteras via den här e-tjänsten.
E-tjänsten gäller endast inskrivning av barn och elever i fristående förskola och fritidshem.
E-tjänsten kan endast användas av behörig personal på den fristående enheten. 
E-tjänsten är framtagen för en säkrare personuppgiftshantering samt för att placeringshandläggarna ska få de uppgifter som behövs för att kunna registrera ett barn eller en elev på enheten på ett smidigt sätt.  Inskickat ärende kommer inte synas i "mina ärenden".

Om det gäller barn med skyddade personuppgifter måste ni ringa till oss och då kunna lämna samma uppgifter som krävs av e-tjänsten. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa