Bygglov - tillbyggnad (bygga ut en byggnad)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här ansökan fungerar för dig som önskar att göra en tillbyggnad av en byggnad. Det här är också den ansökan du ska använda om du vill bygga till ditt enbostadshus eller fritidshus med ett inglasat uterum.

Ansökan fungerar oavsett om du vill ansöka som privatperson eller som företag/förening.

OBS! Det här är inte rätt ansökan om du önskar att göra en Attefallstillbyggnad (anmälan för Attefallstillbyggnad om max 15 kvm på bostadshus), gå i så fall tillbaka och välj Anmälan - Attefallsåtgärd.

 

Tänk på att det inte går att lämna in kompletterande handlingar i ett pågående, registrerat ärende via den här digitala e-ansökningstjänsten. Om du vill lämna in kompletterande/extra handlingar behöver du skicka ett mail till bygglovavdelningen.

Telefon 060-19 13 11 vardagar mellan kl. 08-17.
Skicka ett mail till bygglovavdelningen.
Aktuella telefontider för bygglovavdelningens medarbetare finns på avdelningens kontaktsida på Sundsvall.se

Om du har skyddad identitet eller vill göra en ansökan på en skyddad fastighet måste du använda dig av våra utskriftsbara ansökningsblanketter för att vi ska kunna hantera ditt ärende korrekt. Det är även viktigt att du vet om att du själv ansvarar för att meddela oss om du har skyddad identitet eller om du anser att fastigheten omfattas av sekretess.

För dig med skyddad identitet kan det vara bra att veta att det ibland finns tillfällen under vår hantering av ditt ärende då vi behöver skicka ut grannehöranden, remisser till andra myndigheter eller dylikt. Om det krävs kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om din identitet men de kommer att få se övriga handlingar som redovisar ditt planerade byggprojekt.

 

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa