Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad - TEST

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon (förare) och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet (passagerare).

Ett tillstånd utfärdas endast till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Rörelsehindret ska kvarstå minst 6 månader.

Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. 

Gällande kriterier vid ansökan som:

Förare: Det ska styrkas i läkarintyg att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig med eventuellt gånghjälpmedel. 

Passagerare: Det ska styrkas i läkarintyg att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig med eventuellt gånghjälpmedel. 
Det ska även framgå att du har ett tillsynsbehov. Tillsynsbehovet ska vara så stort att du inte kan lämnas ensam medan föraren parkerar bilen. 

Väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen (11 kap. 9 § punkten 7) ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om särskild försiktighet iakttas. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Oavsett om du ansöker för första gången eller ansöker om fortsatt PRH måste du lämna in en ansökan. 

Förberedelser innan du startar e-tjänsten

Läkarintyg
Du måste alltid bifoga ett läkarintyg när du ansöker om parkeringstillstånd för första gången. Vid ansökan om fortsatt parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan även nytt läkarintyg behöva bifogas. 

Har du fått läkarintyget digitalt via 1177 så sparar du läkarintyget i din dator. Därefter ladda upp den digitalt i e-tjänsten.
Har du fått läkarintyget skriftligt fotar av dokumentet med mobiltelefonen och laddar sedan upp den digitalt i e-tjänsten. Ta fotot rakt ovanifrån och försök att undvika skuggor (alternativt så skannar du in dokumentet på din dator om du har tillgång till en skanner) 

Fotobilaga

Du behöver också ladda upp ett foto för att vi ska kunna tillverka parkeringstillståndet. Foto tar du enklast med din mobil, antingen att du själv tar en selfie eller ber någon om hjälp. Bilden ska vara av “passfotokaraktär” och tas rakt framifrån. 
Ta fotot i goda ljusförhållanden.

Har du ett nytaget ID/Passfoto tillgängligt digitalt kan du naturligtvis använda det

Namnteckning

På samma sätt som med fotot behöver du bifoga en namnteckning
Skriv din namnteckning på ett vitt papper, fota av den med mobiltelefonen och bifoga den sedan i e-tjänsten. Om den sökande inte kan skriva sin namnteckning anger man istället det inne i e-tjänsten.


 

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa