Anmälan om värmepump

LÄS MER

För värmepump med en uteffekt av högst 10 MW, som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Om du installerar värmepump, kan det påverka omgivningen. Därför måste du anmäla till miljökontoret.

Se mer på vår sida på sundsvall.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så går det att spara ärendet om du vill fortsätta vid ett senare tillfälle.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa