Bygglov - plank, spaljé eller mur

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den här ansökan fungerar både för dig som önskar att göra ett plank, spaljé eller en mur. Om du vill ansöka som företag/förening kan du i ansökan bifoga en fullmakt från lagfaren fastighetsägare.

Om du önskar mer vägledande information om staket, plank eller spaljé kan du klicka här för att gå vidare till vår Bygglovguide

 

Tänk på att det inte går att lämna in kompletterande handlingar i ett pågående, registrerat ärende via den här digitala e-ansökningstjänsten. Om du vill lämna in kompletterande/extra handlingar behöver du skicka ett mail till bygglovavdelningen.

Telefon 060-19 13 11 vardagar mellan kl. 08-17.
Skicka ett mail till bygglovavdelningen
Aktuella telefontider för bygglovavdelningens medarbetare finns på avdelningens kontaktsida på Sundsvall.se

Om du har skyddad identitet eller vill göra en ansökan på en skyddad fastighet måste du använda dig av våra utskriftsbara ansökningsblanketter för att vi ska kunna hantera ditt ärende korrekt. Det är även viktigt att du vet om att du själv ansvarar för att meddela oss om du har skyddad identitet eller om du anser att fastigheten omfattas av sekretess.

För dig med skyddad identitet kan det vara bra att veta att det ibland finns tillfällen under vår hantering av ditt ärende då vi behöver skicka ut grannehöranden, remisser till andra myndigheter eller dylikt. Om det krävs kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om din identitet men de kommer att få se övriga handlingar som redovisar ditt planerade byggprojekt.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa