Ansökan - förhandsbesked

LÄS MER

I ett förhandsbesked prövas om platsen eller marken är lämplig att bygga på.

Ett beslut om förhandsbesked krävs exempelvis om du vill göra en avstyckning och skapa en ny tomt.

I vår prövning av ett förhandsbesked gör vi en så kallad lämplighetsprövning där syftet är att i ett tidigt skede pröva om det du önskar att bygga eller genomföra på platsen är möjligt. Det kan vara bra att veta att dessa ärenden alltid behöver tas upp för beslut av stadsbyggnadsnämnden vid deras sammanträden och är därmed inte samma sak som att få lite vägledande information om vad som är möjligt att bygga på en fastighet.

Om du önskar mer information om förhandsbesked och när ett beslut om förhandsbesked krävs kan du klicka här för att gå vidare till vår guide.

 

Bra att tänka på: 

Om du istället önskar att få lite vägledande information av våra bygglovhandläggare om vad som är möjligt att bygga på en fastighet hänvisar vi till att ta kontakt med oss på bygglov. Om du vill kan du gå vidare till e-tjänsten Kontakta en bygglovhandläggare genom att Klicka här.

 

Tänk på att det inte går att lämna in kompletterande handlingar i ett pågående, registrerat ärende via den här digitala ansökningstjänsten. Om du vill lämna in kompletterande/extra handlingar behöver du skicka ett mail till bygglovavdelningen.

Telefon 060-19 13 11 vardagar mellan kl. 08-17.
Skicka ett mail till bygglovavdelningen
Aktuella telefontider för bygglovavdelningens medarbetare finns på avdelningens kontaktsida på Sundsvall.se

Om du har skyddad identitet eller vill göra en ansökan på en skyddad fastighet måste du använda dig av våra utskriftsbara ansökningsblanketter för att vi ska kunna hantera ditt ärende korrekt. Det är även viktigt att du vet om att du själv ansvarar för att meddela oss om du har skyddad identitet eller om du anser att fastigheten omfattas av sekretess.

För dig med skyddad identitet kan det vara bra att veta att det ibland finns tillfällen under vår hantering av ditt ärende då vi behöver skicka ut grannehöranden, remisser till andra myndigheter eller dylikt. Om det krävs kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om din identitet men de kommer att få se övriga handlingar som redovisar ditt planerade byggprojekt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa