Beställa nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid nyetablering krävs nybyggnadskarta. Den används som underlag för ditt bygglov när du ska bygga nytt. Det finns inga färdiga nybyggnadskartor utan kartan tas fram i varje enskilt fall efter beställning. En nybyggnadskarta ska vara aktuell och innehålla måttsatta fastighetsgränser, byggnader, vägar, gällande detaljplan, servitut, ledningar, mark- och gatuhöjder.

Priser nybyggnadskarta

I priset ingår plantolkning, kompletteringsmätning på plats, kontroll hos bolag av el-, vatten- och avlopp-, fjärrvärme- samt fiberledningar samt framställande av karta.

Areal                                                                                                                            Pris

Enbostadshus/enstaka byggnad, oavsett tomtyta                                  8680 kr

0-1999 kvm                                                                                                               8680 kr

2000-4999 kvm                                                                                                      14400 kr

5000-9999 kvm                                                                                                      20220 kr

10000 - 15000 kvm                                                                                               26040 kr

 

För beställningar som kommer in under v.26-v.29 är handläggningstiden ca 6 veckor istället för 4 som gäller under resten av året.

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa