E-förslag Sundsvalls kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sundsvalls kommun låter dig som kommuninvånare lämna e-förslag. Det är ett sätt för dig som kommuninvånare att ge förslag om sådant som rör Sundsvalls kommun och vår verksamhet.
 
När du lämnar ett e-förslag kommer alla andra kommuninvånare kunna ta del av det. De som tycker att ditt förslag är bra kan ställa sig bakom det genom att skriva under förslaget digitalt.
 
Om minst 150 Sundsvallsbor ställer sig bakom ditt förslag inom 90 dagar ska det utredas och tas upp som ett beslutsärende.

150 röster innebär inte automatiskt att förslaget går igenom, men det innebär att kommunen utreder det vidare.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa