Bygglov - ny byggnad eller anläggning

LÄS MER

Välj ansökan om bygglov för nybyggnad om du önskar att bygga en ny huvudbyggnad och/eller ny anläggning.

Exempelvis bygglov för nybyggnad av enbostadshus eller anläggning av parkeringsplatser.
När en huvudåtgärd är vald finns möjligheten att lägga till följande extra åtgärder i ärendet:

  • Rivning
  • Installation av eldstad/rökkanal
  • Komplementbyggnad
  • Skylt

 

OBS! Om du vill göra en extra byggnad på din redan bebyggda tomt (komplementbyggnad) bör du istället välja en av de här e-tjänsterna:

Bra att veta:

  • När du skickat in ditt ärende kommer du att få en bekräftelse på att ett nytt ärende har skapats. Bygglovavdelningen återkommer sedan med mer information om ditt ärendes diarienummer, vem som blir ansvarig för ärendet, om ytterligare handlingar behöver lämnas in med mera.
  • Tänk på att det inte går att lämna in kompletterande handlingar i ett pågående, registrerat ärende via den här digitala e-ansökningstjänsten. Om du vill lämna in kompletterande/extra handlingar behöver du skicka ett mail till bygglovavdelningen.

Telefon 060-19 13 11 vardagar mellan kl. 08-17.
Skicka ett mail till bygglovavdelningen
Aktuella telefontider för bygglovavdelningens medarbetare finns på avdelningens kontaktsida på Sundsvall.se

Om du har skyddad identitet eller vill göra en ansökan på en skyddad fastighet måste du använda dig av våra utskriftsbara ansökningsblanketter för att vi ska kunna hantera ditt ärende korrekt. Det är även viktigt att du vet om att du själv ansvarar för att meddela oss om du har skyddad identitet eller om du anser att fastigheten omfattas av sekretess.

För dig med skyddad identitet kan det vara bra att veta att det ibland finns tillfällen under vår hantering av ditt ärende då vi behöver skicka ut grannehöranden, remisser till andra myndigheter eller dylikt. Om det krävs kommer vi inte att lämna ut några uppgifter om din identitet men de kommer att få se övriga handlingar som redovisar ditt planerade byggprojekt.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa