Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Här kan du som god man eller förvaltare ansöka om att sälja om din huvudnamns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt.
 
Som god man eller förvaltare får du endast sälja sin huvudmans fastighet, bostadsrätt eller tomträtt om:
 
- Överförmyndaren samtycker till försäljningen. Notera att det endast är du som god man eller förvaltare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke.
 
- Av lagstiftningen framgår att överförmyndaren ska lämna samtycke till försäljningen endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt huvudmannens behov och samlade tillgångar.
 
- Därför är det viktigt att du i ansökan förklarar skälet till försäljningen, hur huvudmannen ska lösa sin boendesituation framöver och att du lämnar in handlingar som styrker att försäljningen sker till gällande marknadspris. Försäljningen bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.
 
Du kan behöva visa samtycke från den som du företräder. Samtycket kan ges med Bank-ID eller genom bifogad fil. 

Har du eller huvudmannen skyddade personuppgifter ska du inte använda denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa