Ansök om eller säg upp specialkost i förskola och skola - TEST RPA

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • Du behöver göra en ny ansökan inför varje läsår. Det gäller både i förskola och skola.
  • Ansökningar som kräver intyg ska kompletteras med detta inom en månad.
  • Skicka in ansökan senast 30 maj(skola).
  • Vid byte av förskola/skola behöver du skicka in en ny ansökan.
  • Uppstår behovet av specialkost under terminen skickar du in ansökan så snart som möjligt.
  • Elever över 16 år kan själva ansöka om specialkost.

Specialkost av medicinska skäl

Medicinska skäl till specialkost ska styrkas av intyg. Bifoga ett intyg från behandlande läkare, dietist, sjuksköterska eller logoped i din ansökan. Det ska inte lämnas till skolan. Intyget ska vara inlämnat senast 1 månad efter ansökan. Vid laktosintolerans eller icke allergiskt överkänslighet behöver du inte skicka med något intyg.

Om specialkosten av medicinska skäl behöver justeras eller om det gamla intyget gått ut under innevarande läsår, behöver du skicka in en ny ansökan med ett nytt intyg.

Behovsanpassad måltid

Vid behovsanpassad måltid kan det vara mer än maten på tallriken som behöver anpassas. Detta kan exempelvis handla om måltidsmiljö, att få guidning inför/under måltid, anpassad meny m.m. I skolan gör elevhälsoteamet bedömningar för detta. Bedömningen ska bifogas i denna ansökan och du kan inte göra en ansökan förrän du har bedömningen. I förskolan krävs intyg från behandlande läkare, dietist, sjuksköterska eller logoped.

Anpassad kost av religiösa eller etiska skäl

Religiöst och etiskt anpassad kost kräver ansökan, men inget intyg. Ansök om religiös fasta senast 2 veckor innan fastan startar.

Vill du veta mer?

Mer information om specialkost hittar du på sidorna Skolmat, samt Mat i förskolan.

Du som saknar bank-id kan ansöka om specialkost eller anpassad kost genom att fylla i blanketten Ansökan och avslut av specialkost eller anpassad kost/måltid. Blanketten skickar du med post till Sundsvall Mat och måltider, adressen finns i blanketten.

För ansökningar som inte kräver intyg eller annan dokumentation fattas automatiskt ett beslut om kriterierna för att beviljas specialkost är uppfyllda. Om du vill veta mer om automatiska beslut eller inte vill att ett automatiskt beslut fattas i din ansökan kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns nedan. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa