Ansökan om skolskjuts - TEST RPA

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst gäller endast för elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola (grundsärskola) och anpassad gymnasieskola (gymnasiesärskola).
(Den gäller inte för elever i gymnasieskola)

Fritids

Planerar du att ändra/säga upp nuvarande fritidsplats måste det göras innan du ansöker om skolskjuts. Invänta bekräftelse på att ändringen/uppsägningen gått igenom. Fritids kan avslutas med ett datum framåt i tiden. Uppsägning/ändring av omfattning av fritids görs på följande länk https://sundsvall.ist.se/

Elev i förskoleklass eller grundskola som nyttjar fritidshemsplats på heltid har inte rätt till skolskjuts. Elev i förskoleklass eller grundskola som har deltidsplats i fritidshem som används på morgonen har endast rätt till skolskjuts på eftermiddagen och vice versa. Detta under förutsättning att eleven i övrigt har rätt till skolskjuts. 
Om fritidsplatsen inte nyttjas alla dagar kan man ansöka om skolskjuts vid de tillfällen platsen ej nyttjas. Schemat för skolskjuts ska styrkas genom att det finns ett motsvarande omsorgschema för fritidsplatsen i V-klass.(För elever på fristående skolor ska något liknande schema kunna visas upp) Schemat för när eleven ska använda fritidshemsplatsen respektive när hen vill använda skolskjuts ska vara regelbundet och ska lämnas in vid ansökan om skolskjuts.

Växelvis boende

Om ni vill ansöka om skolskjuts från barnets båda adresser vid växelvis boende måste vi få in en ansökan från respektive vårdnadshavare.

Automatisering

För att kunna handlägga ansökningar om skolskjuts så snabbt och enkelt som möjligt har vi automatiserat delar av vårt arbete med hjälp av digital teknik.  Under Mina Sidor kan du följa ditt ärende och även se vilken handläggare som arbetat med ärendet. Vår digitala medarbetare har namnet RPA Karolina. Den digitala tekniken möjliggör automatiserade kontroller av uppgifterna i ansökan mot t ex folkbokföringsregistret samt Sundsvalls kommuns elevhanteringssystem. Utifrån uppgifterna i din ansökan och kontrollen av dessa föreslås sedan förslag till beslut och beslut fattas av den digitala medarbetaren i de ärenden där kriterierna för att bevilja skolskjuts är uppfyllda. Om du vill veta mer om automatiska beslut kan du kontakta oss. Kontaktuppgifter finns nedan.

Efter att beslut fattats kan fiktiva handläggare komma att läggas till i ditt ärende. Detta är en del av vårt automatiserade sätt att hantera reskort och påverkar inte ditt beslut om skolskjuts.

Regler för skolskjuts

På följande länk kan du ta del av vad som gäller i skolskjutsreglementet: https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/skolskjuts/

Elevresor för gymnasiet

Elever i gymnasiet kan inte använda denna e-tjänst. Läs mer om hur du som går i gymnasiet ska göra för att få elevresor på https://sundsvall.se/utbildning-och-forskola/resor-och-inneboende-2/elevresor/.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa