Bli kontaktad av en bygglovhandläggare

LÄS MER

Om du har frågor kring vad som gäller för dig och ditt byggprojekt kan du be om att få bli kontaktad av en bygglovhandläggare för rådgivning. Då skickar du in dina uppgifter via denna e-tjänst så återkommer vi till dig om på vilket sätt vi kan hjälp dig. Du ska i normalfallet få återkoppling från oss inom 2 vardagar.

Information om bygglov hittar du på sundsvall.se/bygga-bo-och-miljo/

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa