Förteckning ställföreträdarskap

LÄS MER

Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. 

Har du eller huvudmannen skyddade personuppgifter ska du inte använda denna e-tjänst.

Kontakt

Kontaktuppgifter- Frågor om e-tjänsten
Kontaktuppgifter@gmail.com
0701122334

Personuppgiftsansvarig

Kontaktuppgifter - Personuppgiftsansvarig
Kontaktperson@personuppgiftsansvarig.com

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa