Registrering av livsmedelsanläggning - TEST

LÄS MER

Innan du startar din livsmedelsverksamhet  ska den registreras hos kommunen. Om verksamheten ska godkännas i stället för att bara registreras (gäller större slakterier, charkfabriker, äggproducenter, mejerier m.m.), kontakta Livsmedelsverket.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter om den planerade verksamheten
  • Uppgifter om företaget
  • e-legitimation

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa