Förskoleplats, allmän förskola, fritidshemsplats eller annan pedagogisk verksamhet

LÄS MER

Ansökan om förskoleplats, allmän förskola, fritidshemsplats eller annan pedagogisk verksamhet. 

Kommunen ska erbjuda plats i förskoleverksamhet snarast, dock senast 4 månader efter anmälningsdatum. Kom ihåg att lämna inkomstuppgift innan placeringen börjar, annars får fakturamottagaren betala den högsta avgiften enligt maxtaxa. Läs mer om vad som gäller på kommunens webbplats, nordanstig.se/regler och taxor.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa