GDPR - Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkoholdrycker (Serverat-version)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om stadigvarande serveringstillstånd i Norrköpings kommun!

Ansök via e-tjänst
Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället ansöka via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Livsmedel
Tillståndsenheten
601 81 Norrköping

Besöksadress:
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
Norrköping

Handlingar som du ska bifoga
Det blir smidigare för dig om du har de handlingar du behöver klart innan du startar e-tjänsten. Om du inte har dina handlingar tillgängliga för tillfället så kan du påbörja ditt ärende men spara det och avsluta det vid ett senare tillfälle.

Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan:
Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Lokala förhållanden i din kommun
En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan.
Läs mer om serveringstillstånd och avgifter

Tänk på att det tar ca 6 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av Tillståndsutskottet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • Du måste ha fyllt 20 år
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa