Bygglov - ansökan om (TEST)

LÄS MER

När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva byggnad (bostad eller verksamhet) eller göra en markförändring som kräver bygglov är det den här tjänsten du använder.

OBS! Om du endast vill bygga en komplementbyggnad som ett tillägg till en- eller tvåbostadshus eller fritidshus, till exempel förråd, gäststuga eller garage kan du använda e-tjänsten "Komplementbyggnad - ansöka om". Detta gäller även små växthus, friggebodar och liknande.

Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på kommunens webbplats:

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa