Omprövning av förvaltarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Omprövning av förvaltarskap

Om överförmyndarnämnden får reda på att ett förvaltarskap antingen inte längre behövs eller bör förändras, ska överförmyndarnämnden ansöka hos tingsrätten om upphörande av förvaltarskapet.

Överförmyndarnämnden ska enligt 5 § förmyndarskapsförordningen (1995:379) årligen granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande. Det kan också vara så att förvaltarskapet behöver förändras på något sätt eller att det kan ersättas med ett godmanskap.

För att överförmyndarnämnden ska få ett så bra underlag som möjligt till sin bedömning, ber vi Er som förvaltare besvara ett antal frågor.

Har du eller huvudmannen skyddade personuppgifter ska du inte använda denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa