ÅT Bli god man eller förvaltare - lämna en intresseanmälan (Anders har utvecklat)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Huvudman

Personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annan orsak behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter och ta hand om sin egendom samt sin personliga omvårdnad, har under vissa förutsättningar rätt att få en god man eller en förvaltare som hjälper och företräder personen. Den som får hjälp kallas för huvudman.

God man

God man är en frivillig insats. Den enskilde ska ge sitt samtycke till att få en god man som då får biträda huvudmannen. Huvudmannen har fortfarande kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.

Förvaltare

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning. Detta utan att inhämta huvudmannens samtycke.

God man för ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn ska tilldelas en god man. En sådan god man har rollen både som förmyndare och vårdnadshavare men barnet bor inte hos gode mannen.

Vem förordnas som god man?

Vad uppdraget som god man kräver är egentligen inte mer än allmänna kunskaper i "vardagsekonomi", kunskap om hur samhället fungerar i stort och vanligt sunt förnuft. Lagen säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. De flesta människor/personer passar in på den beskrivningen. Valet av god man styrs av vad den hjälpbehövande kan ha önskat, vilket behov som finns i det enskilda fallet och vilka tänkbara gode män som vi känner till vid det aktuella tillfället.

Känner du att uppdraget som god man, förvaltare eller god man för ensamkommande barn lockar, välkommen att lämna in en intresseanmälan.

Mer information

Läs mer om att bli en god man eller förvaltare på sundsvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa