Anmälan om försäljning av e-cigg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du för avsikt att börja sälja tobak? Då måste du anmäla det till enheten för serveringstillstånd innan verksamheten påbörjas. Det gör du enklast via vår e-tjänst nedan. Du kan också anmäla via en blankett som du finner här. Här hittar du också blankett för egenkontrollprogram.

Kontakta gärna handläggarna på enheten för serveringstillstånd för mer information via växeln 060-19 10 00 eller via serveringstillstand@sundsvall.se.

Anmälan om försäljning är kostnadsfri, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift. Mer om våra avgifter kan du läsa på vår hemsida. Tillsynsbesöken görs varje år och då gör vi tillsammans med er en genomgång av gällande villkor. Kommunen genomför också kontrollköp som en del av tillsynsuppdraget.

 

Villkor för försäljning av tobak

  • Tobak får inte säljas till ungdomar under 18 år och den som lämnar ut tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.
  • Tobaksförsäljare är skyldiga att informera om åldergräns i form av åldersdekaler.
  • Den som bedriver detaljhandel med tobak är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt och skriftligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.  En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas in till kommunen tillsammans med anmälan.

Åldersdekaler

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du åldersdekaler för utskrift eller beställning.

Kontakt

Enheten för serveringstillstånd
serveringstillstand@sundsvall.se
060-19 10 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
Socialnamnden@sundsvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa