Registrering för lottning av småhustomt UTMED NYARE GATAN

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrering för lottning av småhustomter längs NYAGATAN är öppen under perioden 201X-XX-XX kl 8:00 till 201X-XX-XX kl 24:00

I denna e-tjänst ska du registrera dig för att delta i lottningen av fyra småhustomter längs NYAGATAN, Sundsvall. Registrering för dessa tomter är endast möjlig under angiven tidsperiod.

Du registrerar dig för att delta i en lottning om en turordningsplats. Den som först har dragits i lottningen får erbjudande om att först välja och köpa tomt, den som dras som andra i turordningen får sedan välja tomt och så vidare tills dess att tomterna är slut. Om någon väljer att avstå sitt erbjudande om att välja tomt får nästa person i turordningen erbjudande om att välja.  Mer information om fördelning av kommunens småhustomter

För att använda e-tjänsten behöver du e-legitimation.

Villkor för registrering

I e-tjänsten ska du bekräfta att du uppfyller villkoren för registrering.

Information om behandling av personuppgifter

Inskickade personuppgifter registreras i det IT-system där registreringar och lottdragning administreras.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Kontakt

Madelene Erhardsson
madelene.erhardsson@sundsvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa