Läkarutlåtande gällande ansökan färdtjänst/riksfärdtjänst

LÄS MER

Denna e-tjänst ska användas av läkaren som styrker din funktionsnedsättning.

Du som ansöker om färdtjänst/riksfärdtjänst kan i vissa fall behöva lämna ett läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning. Dess varaktighet samt dina svårigheter att förflytta dig till fots eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Utlåtandet är du själv ansvarig för att skaffa. Be sjukvården fylla i denna e-tjänst vid besöket så skickas det direkt till handläggarna för färdtjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa