Anmälan om försäljning och servering av folköl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du för avsikt att börja sälja folköl? Då måste du anmäla det till enheten för serveringstillstånd innan verksamheten påbörjas. Det gör du enklast via vår e-tjänst nedan. Du kan också anmäla via en blankett som du finner här(länk).

Kontakta gärna handläggarna på enheten för serveringstillstånd för mer information via växeln 060-19 10 00 eller via serveringstillstand@sundsvall.se.

Anmälan om försäljning är kostnadsfri, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift. Mer om våra avgifter kan du läsa på vår hemsida. Tillsynsbesöken görs varje år och då gör vi tillsammans med er en genomgång av gällande villkor.

Villkor för försäljning av folköl

  • Verksamheten ska bedrivas i en lokal som r avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år
  • Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.

Kontakt

Enheten för serveringstillstånd
serveringstillstand@sundsvall.se
060-19 10 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@sundsvall.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa