Begäran om registerutdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du har rätt att få information om att dina personuppgifter finns registrerade. Den informationen är gratis efter begäran hos kommunen. Finns inga uppgifter om dig ska du få besked om det. Normalt ska du få informationen inom en månad.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa