Utvecklingsmodellen - NUFE

LÄS MER

Välkommen till Sundsvalls kommunkoncerns handbok för verksamhetsutveckling!

Börja med att titta på vår introduktionsfilm [kommer att läggas in senare]

För varje steg i modellen finns ett antal frågor som du behöver besvara för att den utveckling eller förändring du vill göra, ska bli så bra som möjligt. Svara på alla frågor så gott du kan. Du kan flytta dig framåt och bakåt mellan stegen i handboken, om du senare vill komplettera eller ändra något.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa