om bygg- och exploateringskartan

Nedan finns ett antal filmer och manualer som visar hur du använder Bygg- och exploateringskartan.

Instruktionsfilm som visar sökfunktionen

Instruktionsfilm för i-verktyget

Manual för "Vad gäller på min fastighet"